วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คุตบะห์วันศุกร์ เรื่องมุสลิมกับการศึกษา


คุตบะห์วันศุกร์ เรื่องมุสลิมกับการศึกษา 

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย ในทุกๆวันศุกร์นั้นเราจะมาฝังคุตบะห์ฝังการกล่าวตักเตือนกันชักชวนให้ทำในเรื่องของสิ่งที่ดีงามและห้ามปรามกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลาย เพราะในยุคสมัยของเราปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนมากกำลังหันหลังให้กับศาสนาแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของดุนยา เรื่องราวของนรกและสวรรค์กำลังจะกลายเป็นเพียงนิทานปรัมปราที่เล่าสู่กันฟัง เรากำลังใช้ชีวิตสวนทางกับคำสอนของศาสนาอิสลามใช่หรือไม่? เราได้เตรียมอะไรเอาไว้บ้างที่จะพบกับชีวิตในโลกหน้า  เราจะรู้จักได้อย่างไรว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถูกต้องแล้วหรือว่าผิดหลักการศาสนา ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลาย ด้วยกับการศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้เราได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด โดยเฉพาะในยุคสมัยที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี้ เป็นยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งแปลกปลอม เต็มได้ภัยอันตรายมากมาย และเป็นยุคแห่งความชั่วร้าย พวกเราทั้งหลายกำลังตกอยู่ท่ามกลางกระแส  ของการรุกรานทางวัฒนธรรม ความย่ำแย่ทางสังคม และความตกต่ำทางศีลธรรม  ที่นับวันยิ่งเพิ่มทวีคูณและโหมกระหน่ำมาจากทุกทิศทุกทางเพื่อเผาผลาญทำลายการอีหม่าน และความเป็นอยู่ตามวิถีชีวิตแบบอิสลาม  ซึ่งพวกเราจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่มันประดัง เข้ามาอยากมากมายในสังคมโลก หรือแม้แต่สังคมรอบ ๆ กายของเรา  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการก่ออาชญากรรม ปัญหาการผิดประเวณี ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติด  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำไมจึงได้เกิดขึ้น ? ถ้าไม่ไช่เพราะสาเหตุเกิดมาจากความอ่อนแอของอุมมัตประชาชาติอิสลาม การถดถอยของอีหม่านและเพราะสภาพจิตใจของมุสลิมเราที่ถูกกัดกร่อนจนป่วยเรื้อรังเป็นโรคร้ายนั่นเอง  พี่น้องมุสลิมที่รัก  ไม่มีใครที่จะปลอดภัยจากอันตรายของฟิตนะห์ต่าง ๆ นอกจากผู้ที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เท่านั้น  หนทางเดียวที่มนุษย์จะปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งในโลกนี้และโลกอาคีรัต  คือ  แนวทางของการศรัทธา และวิชาความรู้  ด้วยการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักคำสอนของอัล กุรอ่าน และฮาดิษของท่านรอซู้ล (ซ.ล.) พี่น้องมุสลิมที่รัก  สิ่งแรกที่มุสลิมเราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้ คือการเรียนรู้การศึกษาเพื่อให้เกิดศรัทธา เพื่อรู้จักอัลลอฮ์พระเจ้าของเราผู้ทรงสร้างมนุษย์ทั้งหลาย และเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ละทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้าม การเรียนรู้เพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นอันดับแรก  ทำให้มนุษย์ไม่ลุ่มหลงอยู่กับวัตถุ  การสะสมทรัพย์  ไม่ยึดติดอยู่กับโลกดุนยามากจนเกินไป ดังที่คัมภีร์อัลกุรอ่านโองการแรกที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านศาสดามูฮัมหมัดคือคำสั่งใช้ให้ท่านนั้นอ่าน
1.จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงสร้าง
2. ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด
3. จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง
4. ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา
5. ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ (*1*)
 ดังนั้นการเรียนรู้ทางด้านศาสนานั้น  จึงถือว่ามีความจำเป็นมากในยุคปัจจุบันที่กำลังถูกครอบงำ โดยวัฒนธรรมตะวันตก  แต่ไม่ไช่ว่าไม่สนับสนุนให้เรียนรู้ทางด้านสามัญ  เพราะอิสลามนั้นไม่ได้แยกอาคีรัตออกจากดุนยา แต่อิสลามเป็นศาสนาที่รวมไว้ซึ่งทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะฉนั้น  นักการศาสนาที่ปลีกตัวออกห่างจากดุนยา หรือนักธุรกิจที่ละทิ้งการทำอีบาดัตนั่นคือความเข้าใจผิดอย่างแรงเพราะมุสลิมที่มีแนวความคิดที่ถูกต้องนั้น คือ ผู้ที่หัวใจของเขานั้นมีอัลลอฮ์ในขณะที่สองมือของเขาโอบอุ้มงานของดุนยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ดังนั้น มันไม่ได้เป็นความผิด กับการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาได้แสวงหาดุนยาเพื่ออัลลอฮ์  และโปรดอย่าทำให้ดุนยานั้นครอบงำหัวใจของพวกเรา.
 พี่น้องมุสลิมที่รัก เพราะฉนั้น สำหรับแนวทางการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับมุสลิมในยุค ปัจจุบัน คือ การศึกษาควบคู่กันไป  ทั้งทางด้านศาสนาและด้านสามัญเพราะการศึกษาควบคู่กันไป จะทำให้เรามีความรู้กว้างขึ้น มีวิสัยทัศน์ในการมองปัญหา และแก้ไขปัญหา ไม่ยึดติดอยู่ในแนวคิดเดียว  และที่สำคัญมันจะเป็นการช่วยเพิ่มพูนให้เรามีอีหม่านเพิ่มมากขึ้น
พี่น้องมุสลิมที่รัก  เป็นการเพียงพอแล้วสำหรับพวกเรา ในการที่พวกเรานั้นควรสนับสนุน การเรียนทั้งภาคศาสนาและสามัญควบคู่กันไป  ซึ่งวิชาความรู้ตามทัศนะของท่านรอซู้ล(ซ.ล.)  คือ วิชาความรู้ที่มาช่วยสนับสนุนและช่วยอุปถัมภ์ทั้งทางโลกและทางศาสนา ท่านอิหม่ามชาฟีอีได้กล่าวว่า
                  مَنْ اَرَادَ الدُنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ اَرَادَ الآْخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ اَرَادَهُمَا مَعًا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ
ความว่า  บุคคลใดที่ต้องการดุนยา ก็จะต้องด้วยวิชาความรู้ และบุคคลใดที่ต้องการอาคีรัต
ก็จะต้องด้วยวิชาความรู้  และบุคคลใดที่ต้องการทั้งดุนยาและอาคีรัตก็จะต้องด้วยวิชาความรู้.
พี่น้องมุสลิมที่รัก  หลักการสำคัญของการเรียนนั้น คือ เราต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ที่จะนำมาสู่การมีศรัทธาเพิ่มขึ้น  ไม่ไช่ตั้งใจเรียนเพื่อให้มีงานทำ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อให้มีฐานะ มีหน้ามีตาในสังคม  และที่สำคัญเราจะต้องตระหนักว่า เป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน ก็เพียงเพื่อไปสู่อีกโลกหนึ่งอันมั่นคงและถาวร.  ดังนั้น อัลเลาะฮ์ทรงเน้นความตายอยู่ก่อนความมีชีวิตก็ด้วยสาเหตุนี้ ทั้งที่เราทั้งเราทราบดีว่าเวลาที่จะตายนั้นต้องอยู่ลำดับหลังจากการมีชีวิตเสียก่อน

4 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ

 3. مَنْ اَرَادَ الدُنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ اَرَادَ الآْخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ اَرَادَهُمَا مَعًا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ
  ตัวบทดังกล่าวเป็นตัวบทที่มาจากคำกล่าวของอิหม่ามชาฟีอีครับ
  ไม่ใช่เป็นตัวบทที่มาจากคำกล่าวของท่านนบี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำท้วงติงครับ

   ลบ